Preloader Close

Услуги

Услуги за физически лица и фирми

НАШИТЕ УСЛУГИ

 • При интерес от Ваша страна бихме изготвили индивидуална оферта според Вашите нужди. Не се колебайте и се свържете с нас!


  ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 • Подаване на документи за германски детски надбавки (Kindergeld)- цялостна процедура, включваща попълване и подаване на формуляри, подготовка на необходими документи
 • Попълване на документация за помощи при безработица или социални помощи- Arbeitslosengeld/ Hartz IV
 • Откриване на банкова сметка.
 • Лицензирани преводи от заклет преводач.
 •  Попълване на формуляри за различни институции
 •  Автобиография (Lebenslauf) и мотивационно писмо при   кандидатстване за работа.
 •  Изискване на документи от различни институции.
 • Преглед на документация.
 •  Отписване от различни институции при напускане на страната.
 •  Сравняване на различни оферти- електричество, мобилни услуги, застраховки, кредити, автокаско
 •  Търсене на квартира и съдействие при уговаряне на оглед.
 • Съдействие при нужда от медицински услуги- запазване на час при специалист или помощ при намиране на личен лекар.
 • Помощ при подаване на данъчна декларация
 • Промяна на данъчен клас
 • Информация и съдействие при правни спорове.
 • Уговаряне на срещи, онлайн консултации или отправяне на писмено запитване по определен въпрос с различни специалисти- адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.
 • Намиране на подходящ езиков курс съобразен с Вашето свободно време 
 • Съдействие за получаване на ваучер от Агенцията по Заетостта в Германия, с който може да покриете изцяло или частично разходите по Вашето обучение/езиков курс/преквалификация

 •  

  ЗА ФИРМИ

   • Съдействие при регистрация на фирма (Gewerbe, GmbH, UG).
   • Закриване на фирма
   • Попълване на формуляри за данъчни инстанции.
   • Водене на счетоводство, годишно приключване, издаване на фактури
   • Водене на коренспонденция с други фирми или институции.
   • Съдействие за издаване на лицензи свързани с Вашата дейност
   • Създаване на рекламна стратегия и оформяне на рекламни материали- мото, лого, дизайн на визитки и др.
   • Консултация относно подходяща правна форма на дейността.
   • Данъчно оптимизиране
   • Оптимизиране на разходи свързани със задължителни осигуровки по трудови правоотношение със Вашите служители
   • Енергийно оптимизиране за Вашият бизнес
   • Проверка на фирмени данни на немска фирма в търговския регистър.
   • Консултация по данъчни въпроси- задължения, облекчения и др.

 

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Попълване на формуляри за данъчни инстанции / Водене на счетоводство / Регистрация на фирма

Застрахователни услуги

Застрахователни услуги

Ние ще Ви предоставим най-добарата оферта, като сравним различни оферти от застрахователни услуги

Банкови услуги

Банкови услуги

Откриване на банкова сметка, кандидатстване за потребителски, фирмен, жилищен кредит.

Адвокатски услуги

Адвокатски услуги

Съдействие при регистрация на фирма (Gewerbe, GmbH, UG).Информация и съдействие при правни спорове.

Преводачески услуги

Преводачески услуги

Лицензирани преводи от заклет преводач. Търсене на квартира и съдействие при уговаряне на оглед.

Правни услуги

Правни услуги

Информация и съдействие при правни спорове. Отписване от различни институции при напускане на страната.